Dreams … can come true?

This is my panty-dropping, bra-unstrapping, and worth smiling-for-the-whole-day dream.

I do nott recall everything…pero I remember standing behind him … then he turned around to face me and said “Na-miss kita ah!”

Coolness!!! Out of nowhere napanaginipan ko sya. Kasi nman puro CP ang laman ng utak at pantasya ko lately. Kailan nga ba ako huling kinilig sa kanya(DT)? Tagal na. Feel ko nga wala na kong “feelings” sa kanya.

Sabi ko na, “mahal” din nya ko eh. It’s a sign!!!

Shauitot, gising!

Quelly: Earth calling Sharon! Earth calling Sharon!

Discussion Area - Leave a Comment